Giỏ hàng0 sp

ĐIỆN THÔNG MINH KAWASAN , ĐIỆN THÔNG MINH

ĐIỆN THÔNG MINH KAWASAN , ĐIỆN THÔNG MINH

ĐIỆN THÔNG MINH KAWASAN , ĐIỆN THÔNG MINH

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới

CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP K9 PRO

3.300.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.300.000 VNĐ

CAMERA DOME HDTVI 2.0MP VANTECH VP-224TP

1.100.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

CAMERA DOME TVI 2.0MP VANTECH VP-114TP

990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 990.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 2.0MP VANTECH VP-124TP

1.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Camera hồng ngoại AHD VANTECH VP-124AP(2.0 MP)

1.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Camera HDAHD Vantech VP-224AP (2.0MP)

1.100.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

Camera HDAHD Vantech VP-114AP (2.0MP)

990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 990.000 VNĐ

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-200A

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-100A

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI KW-262T Sim & Line

3.600.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.600.000 VNĐ

CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI AHD VANTECH VP-103AHDM

1.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

CAMERA AHD 3.0MP VANTECH VP-115AHDH

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

Camera HDTVI Vantech VP-200T (2.0MP)

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

Camera HDTVI Vantech VP-100T (2.0MP)

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

CAMERA SPEED DOME AHD VANTECH VP-312AHDH

15.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 15.000.000 VNĐ

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI 262 SIM&LINE

3.100.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.100.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH 4IN1 VANTECH VP-410SH

4.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình All In One Vantech VP-864ATC (8 kênh)

4.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.400.000 VNĐ

Đầu ghi hình All In One Vantech VP-464ATC (4 kênh)

2.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.980.000 VNĐ

Báo trộm KAWA KW-261Line

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMMAX CDV-71AM

8.219.000 VNĐ
Khuyến mãi: 5.753.000 VNĐ

CAMERA HÀNH TRÌNH BÁN CHẠY NHẤT X9

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.690.000 VNĐ

BÁO TRỘM CHUANGO CG-A8

2.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.400.000 VNĐ

Trung tâm báo trộm - báo cháy NETWORX NX-6

6.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.000.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-455CVI

2.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Báo động độc lập KAWA Kw-i225

260.000 VNĐ
Khuyến mãi: 260.000 VNĐ

ĐỊNH VỊ CHỐNG TRỘM XE MÁY J610

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.600.000 VNĐ

ĐẦU GHI AHD VANTECH VP-4160AHDM

2.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.200.000 VNĐ

CAMERA HÀNH TRÌNH VIETMAP K9 PRO

3.300.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.300.000 VNĐ

CAMERA DOME HDTVI 2.0MP VANTECH VP-224TP

1.100.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

CAMERA DOME TVI 2.0MP VANTECH VP-114TP

990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 990.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 2.0MP VANTECH VP-124TP

1.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Camera hồng ngoại AHD VANTECH VP-124AP(2.0 MP)

1.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Camera HDAHD Vantech VP-224AP (2.0MP)

1.100.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

Camera HDAHD Vantech VP-114AP (2.0MP)

990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 990.000 VNĐ

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-200A

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-100A

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI KW-262T Sim & Line

3.600.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.600.000 VNĐ

CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI AHD VANTECH VP-103AHDM

1.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

CAMERA AHD 3.0MP VANTECH VP-115AHDH

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

Camera HDTVI Vantech VP-200T (2.0MP)

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

Camera HDTVI Vantech VP-100T (2.0MP)

1.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

CAMERA SPEED DOME AHD VANTECH VP-312AHDH

15.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 15.000.000 VNĐ

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI 262 SIM&LINE

3.100.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.100.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH 4IN1 VANTECH VP-410SH

4.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình All In One Vantech VP-864ATC (8 kênh)

4.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.400.000 VNĐ

Đầu ghi hình All In One Vantech VP-464ATC (4 kênh)

2.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.980.000 VNĐ

Báo trộm KAWA KW-261Line

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMMAX CDV-71AM

8.219.000 VNĐ
Khuyến mãi: 5.753.000 VNĐ

CAMERA HÀNH TRÌNH BÁN CHẠY NHẤT X9

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.690.000 VNĐ

BÁO TRỘM CHUANGO CG-A8

2.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.400.000 VNĐ

Trung tâm báo trộm - báo cháy NETWORX NX-6

6.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.000.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-455CVI

2.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Báo động độc lập KAWA Kw-i225

260.000 VNĐ
Khuyến mãi: 260.000 VNĐ

ĐỊNH VỊ CHỐNG TRỘM XE MÁY J610

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.600.000 VNĐ

ĐẦU GHI AHD VANTECH VP-4160AHDM

2.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.200.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH SMARTHOME 8 KÊNH VANTECH VP-8410SH

16.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 16.000.000 VNĐ

Camera Vantech AHD VP-221AHDM (1.0 Megapixel)

880.000 VNĐ
Khuyến mãi: 880.000 VNĐ

DẪN ĐƯỜNG VÀ GHI HÌNH VIETMAP A45

3.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.900.000 VNĐ

Camera IP không dây VANTECH VT-6300B

1.990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.990.000 VNĐ

GHI HÌNH CÙNG LÚC TRƯỚC VÀ SAU K12

3.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.690.000 VNĐ

Báo Trộm Đơn Giản Kw-i226

280.000 VNĐ
Khuyến mãi: 280.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-855CVI

3.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.800.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-850CVI

4.990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.990.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH SMARTHOME 8 KÊNH VANTECH VP-8410SH

16.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 16.000.000 VNĐ

Camera Vantech AHD VP-221AHDM (1.0 Megapixel)

880.000 VNĐ
Khuyến mãi: 880.000 VNĐ

DẪN ĐƯỜNG VÀ GHI HÌNH VIETMAP A45

3.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.900.000 VNĐ

Camera IP không dây VANTECH VT-6300B

1.990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.990.000 VNĐ

GHI HÌNH CÙNG LÚC TRƯỚC VÀ SAU K12

3.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.690.000 VNĐ

Báo Trộm Đơn Giản Kw-i226

280.000 VNĐ
Khuyến mãi: 280.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-855CVI

3.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.800.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-850CVI

4.990.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.990.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH SMARTHOME 16 KÊNH VANTECH VP-16410SH

25.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 25.000.000 VNĐ

Camera thân hồng ngoại AHD Vantech VP-150AHDM

880.000 VNĐ
Khuyến mãi: 880.000 VNĐ

Đầu ghi hình All In One Vantech VP-1664ATC (16 kênh)

7.700.000 VNĐ
Khuyến mãi: 7.700.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-1655CVI

6.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.200.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH SMARTHOME 16 KÊNH VANTECH VP-16410SH

25.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 25.000.000 VNĐ

Camera thân hồng ngoại AHD Vantech VP-150AHDM

880.000 VNĐ
Khuyến mãi: 880.000 VNĐ

Đầu ghi hình All In One Vantech VP-1664ATC (16 kênh)

7.700.000 VNĐ
Khuyến mãi: 7.700.000 VNĐ

Bộ 02 camera HD CVI VANTECH VP-100CVI 720P

6.780.000 VNĐ
Khuyến mãi: 5.820.000 VNĐ

Đầu ghi HDCVI VANTECH VP-1655CVI

6.200.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.200.000 VNĐ

Camera hồng ngoại AHD VANTECH VP-122AHDM

1.300.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.300.000 VNĐ

THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG VIETMAP R79

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.600.000 VNĐ

Camera hồng ngoại AHD VANTECH VP-122AHDM

1.300.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.300.000 VNĐ

THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG VIETMAP R79

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.600.000 VNĐ

Bộ 02 camera HD CVI VANTECH VP-219CVI FULL 1080P

7.220.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.140.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ALL IN ONE VANTECH VP-1664H 16 KÊNH

8.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 8.500.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ALL IN ONE VANTECH VP-1664H 16 KÊNH

8.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 8.500.000 VNĐ

VP-864TVI

4.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.980.000 VNĐ

VP-123TVI

1.600.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Bộ 02 camera HD TVI VANTECH VP-314TVI FULL 1080P

7.830.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.630.000 VNĐ

VP-864TVI

4.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.980.000 VNĐ

VP-123TVI

1.600.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

VP-1664TVI

7.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 7.980.000 VNĐ

Bộ 04 camera HD TVI VANTECH VP-314TVI FULL 1080P

10.910.000 VNĐ
Khuyến mãi: 9.190.000 VNĐ

VP-1664TVI

7.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 7.980.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD VANTECH VP-8060AHDH

3.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.400.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD VANTECH VP-8060AHDH

3.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.400.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD VANTECH VP-8160AHDH

3.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD VANTECH VP-8160AHDH

3.500.000 VNĐ
Khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ALL IN ONE VANTECH VP-864H 8 KÊNH

4.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.400.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ALL IN ONE VANTECH VP-464H 4 KÊNH

2.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.980.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD VANTECH VP-16260AHDH

6.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.800.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ALL IN ONE VANTECH VP-864H 8 KÊNH

4.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 4.400.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ALL IN ONE VANTECH VP-464H 4 KÊNH

2.980.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.980.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH AHD VANTECH VP-16260AHDH

6.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 6.800.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 4.0MP VANTECH VP-225TVI

2.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.400.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 4.0MP VANTECH VP-225TVI

2.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.400.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 4.0MP VANTECH VP-135TVI

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.800.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 4.0MP VANTECH VP-125TVI

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.800.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 4.0MP VANTECH VP-135TVI

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.800.000 VNĐ

CAMERA HDTVI 4.0MP VANTECH VP-125TVI

2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.800.000 VNĐ

VIETMAP G68

Liên hệ

VIETMAP G68

Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH AHD VANTECH VP-3260AHDM

18.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 18.000.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH AHD VANTECH VP-3260AHDM

18.000.000 VNĐ
Khuyến mãi: 18.000.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH AHD VANTECH VP-32460AHDM

19.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 19.800.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH AHD VANTECH VP-32460AHDM

19.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 19.800.000 VNĐ

VP-234TVI

2.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.900.000 VNĐ

VP-234TVI

2.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 2.900.000 VNĐ

CAMERA AHD VANTECH VP-134AHDH

1.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.900.000 VNĐ

CAMERA AHD VANTECH VP-134AHDH

1.900.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.900.000 VNĐ

CAMERA AHD VANTECH VP-124AHDH

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

CAMERA AHD VANTECH VP-124AHDH

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

CAMERA AHD VANTECH VP-224AHDH

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

CAMERA AHD VANTECH VP-224AHDH

1.800.000 VNĐ
Khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH VP -16464T FULL HD

18.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 18.400.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH VP -16464T FULL HD

18.400.000 VNĐ
Khuyến mãi: 18.400.000 VNĐ